ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN HÀ NAM
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định - P.Thanh Châu - TP.Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 03513.852.927 - Thư điện tử: kttvhanam@gmail.com
Trang tin Đài Khí tượng Thủy văn Hà Nam
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định - P.Thanh Châu - TP.Phủ Lý - Hà Nam Điện thoại: 03513.852.927 - Thư điện tử: kttvhanam@gmail.com

Thành phố Phủ Lý
Đêm 25 ngày 26 tháng 11 năm 2016

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG ( Cơn bão Tokage )
Phát tin lúc: 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2016.

Thành phố Phủ Lý
Đêm 23 ngày 24 tháng 11 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 22 ngày 23 tháng 11 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 21 ngày 22 tháng 11 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 17 ngày 18 tháng 11 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 16 ngày 17 tháng 11 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 15 ngày 16 tháng 11 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 14 ngày 15 tháng 11 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 11 ngày 12 tháng 11 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 10 ngày 11 tháng 11 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 09 ngày 10 tháng 11 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 08 ngày 09 tháng 11 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 07 ngày 08 tháng 11 năm 2016

Tin gió mùa đông bắc
Phát tin lúc: 9 giờ 30 phút ngày 05 tháng 11 năm 2016.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ MƯA DÔNG
Phát tin lúc: 15 giờ 00 phút ngày 04 tháng 11 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 04 ngày 05 tháng 11 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 15 giờ 10 phút ngày 03 tháng 11 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 03 ngày 04 tháng 11 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 02 ngày 03 tháng 11 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 01 ngày 02 tháng 11 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 31/10 ngày 01 tháng 11 năm 2016

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
Phát tin lúc: 15 giờ 00 phút ngày 28 tháng 10 năm 2016.

Thành phố Phủ Lý
Đêm 28 ngày 29 tháng 10 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 27 ngày 28 tháng 10 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 26 ngày 27 tháng 10 năm 2016

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
Phát tin lúc: 15 giờ 50 phút ngày 25 tháng 10 năm 2016

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (cơn bão số 8)
Phát tin lúc: 10 giờ 00 phút ngày 21 tháng 10 năm 2016.

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (cơn bão số 8)
Phát tin lúc: 15 giờ 00 phút ngày 20 tháng 10 năm 2016

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (cơn bão số 8)
Phát tin lúc: 09 giờ 45 phút ngày 20 tháng 10 năm 2016.

TIN VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI (suy yếu từ bão số 7 – SARIKA)
Phát tin lúc: 17 giờ 00 phút ngày 19 tháng 10 năm 2016.

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão HAIMA)
Phát tin lúc: 17 giờ 00 phút ngày 19 tháng 10 năm 2016.

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão HAIMA)
Phát tin lúc: 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10 năm 2016

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 7)
Phát tin lúc: 9 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10 năm 2016.

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 7)
Phát tin lúc: 6 giờ 00 phút ngày 19 tháng 10 năm 2016

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 7)
Phát tin lúc: 23 giờ 15 phút ngày 18 tháng 10 năm 2016

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 7)
Phát tin lúc: 21 giờ 40 phút ngày 18 tháng 10 năm 2016.

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 7)
Phát tin lúc: 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10 năm 2016

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 7)
Phát tin lúc: 15 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10 năm 2016.

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 7)
Phát tin lúc: 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10 năm 2016.

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 7)
Phát tin lúc: 09 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10 năm 2016.

TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 7)
Phát tin lúc: 05 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10 năm 2016.

TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 7)
Phát tin lúc: 03 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10 năm 2016.

TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 7)
Phát tin lúc: 23 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10 năm 2016.

TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 7)
Phát tin lúc: 21 giờ 15 phút ngày 17 tháng 10 năm 2016.

TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 7)
Phát tin lúc: 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10 năm 2016.

TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 7)
Phát tin lúc: 15 giờ 00 phút ngày 17 tháng 10 năm 2016

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 7)
Phát tin lúc: 11 giờ 00 phút ngày 17 tháng 10 năm 2016

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 7)
Phát tin lúc: 9 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10 năm 2016

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 7)
Phát tin lúc: 5 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10 năm 2016

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 7)
Phát tin lúc: 15 giờ 00 phút ngày 16 tháng 10 năm 2016

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 7)
Phát tin lúc: 11 giờ 15 phút ngày 16 tháng 10 năm 2016

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 7)
Phát tin lúc: 9 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10 năm 2016

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 21 giờ 10 phút ngày 15 tháng 10 năm 2016

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 15 giờ 00 phút ngày 15 tháng 10 năm 2016

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 09 giờ 10 phút ngày 15 tháng 10 năm 2016

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 21 giờ 40 phút ngày 14 tháng 10 năm 2016

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 14 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10 năm 2016

TIN VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI
Phát tin lúc: 09 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN
Phát tin lúc: 06 giờ 00 phút ngày 14 tháng 10 năm 2016

TIN CẢNH BÁO BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG
Tin phát lúc 7 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ
Phát tin lúc: 21 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ VÀ CẢNH BÁO BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG
Tin phát lúc: 15 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ
Phát tin lúc: 9 giờ 45 phút ngày 13 tháng 10 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 12 ngày 13 tháng 10 năm 2016

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ MƯA VỪA, MƯA TO
Phát tin lúc: 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 10 năm 2016

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ MƯA TO
Phát tin lúc: 15 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 15giờ 00 phút ngày 10 tháng 10 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 9giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2016

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 6)
Phát tin lúc: 5giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2016

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 6)
Phát tin lúc: 15giờ 00 phút ngày 07 tháng 10 năm 2016

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 6)
Phát tin lúc: 11 giờ 30 phút ngày 06 tháng 10 năm 2016

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG
Sáng sớm nay (06/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Aere.

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 15 giờ 15 phút ngày 05 tháng 10 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 05 ngày 06 tháng 10 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 04 ngày 05 tháng 10 năm 2016

TIN MƯA VỪA VÀ CẢNH BÁO BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 15 giờ 00 phút ngày 03 tháng 10 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 03 ngày 04 tháng 10 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 29 ngày 30 tháng 9 năm 2016

TIN VỀ CƠN BÃO MEGI
Phát tin lúc: 4 giờ 00 phút ngày 28 tháng 9 năm 2016

TIN VỀ CƠN BÃO MEGI
Phát tin lúc: 15 giờ 00 phút ngày 27 tháng 9 năm 2016

TIN VỀ CƠN BÃO MEGI
Phát tin lúc: 14 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 23 ngày 24 tháng 9 năm 2016

TIN MƯA VỪA, MƯA TO
Phát tin lúc: 15 giờ 00 phút ngày 20 tháng 9 năm 2016;

TIN CUỐI CÙNG VỀ BÃO MERANTI (BÃO SỐ 5)
Phát tin lúc: 7 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9 năm 2016

TIN SIÊU BÃO TRÊN KHU VỰC ĐÔNG BẮC BIỂN ĐÔNG (Siêu bão Meranti - Cơn bão số 5)
Phát tin lúc: 15 giờ 15 phút ngày 14 tháng 9 năm 2016

TIN VỀ SIÊU BÃO GẦN ĐÔNG BẮC BIỂN ĐÔNG (Siêu bão Meranti)
Phát tin lúc: 9 giờ 30 phút ngày 14 tháng 9 năm 2016

TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 4 (BÃO RAI)
Phát tin lúc: 11 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN
Phát tin lúc: 09 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN
Phát tin lúc: 05 giờ 45 phút ngày 13 tháng 9 năm 2016

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 4 – Bão Rai)
Phát tin lúc: 03 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9 năm 2016

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 4)
Phát tin lúc: 21 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ
Phát tin lúc: 15 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ
Phát tin lúc: 11 giờ 15 phút ngày 12 tháng 9 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ
Phát tin lúc: 09 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 06 giờ 00 phút ngày 12 tháng 9 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 21 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 16 giờ 50 phút ngày 11 tháng 9 năm 2016

DỰ BÁO THỜI TIẾT TRUNG THU NĂM 2016
Phát tin lúc: 15 giờ 50 phút ngày 11 tháng 9 năm 2016

TIN CẢNH BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI VÀ BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 15 giờ 00 phút ngày 09 tháng 9 năm 2016

TIN MƯA VỪA, MƯA TO VÀ DÔNG
Phát tin lúc: 15 giờ 30 phút ngày 01 tháng 9 năm 2016.

DỰ BÁO THỜI TIẾT QUỐC KHÁNH (NGÀY 2-9-2016) Tỉnh Hà Nam
Chiều 01 tháng 9 ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống phía Nam, nên những ngày đầu tháng 9 có mưa, mưa rào và dông và. Trời mát.

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH VÀ MƯA DÔNG
Phát tin lúc: 15 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8 năm 2016

TIN LŨ TRÊN SÔNG ĐÁY TẠI PHỦ LÝ
Tin phát lúc: 8 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 8 năm 2016.

TIN CUỐI CÙNG CỦA ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG
Sáng nay (25/8), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG
Hồi 01 giờ ngày 25/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG
Chiều nay (24/8), một vùng áp thấp trên dải hội tụ nhiệt đới đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

TIN NẮNG NÓNG
Phát tin lúc: 15 giờ 15 phút ngày 24 tháng 8 năm 2016

TIN LŨ TRÊN SÔNG ĐÁY TẠI PHỦ LÝ
Tin phát lúc: 9 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 8 năm 2016

TIN LŨ TRÊN SÔNG ĐÁY TẠI PHỦ LÝ
Tin phát lúc: 15 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 8 năm 2016.

TIN LŨ TRÊN SÔNG ĐÁY TẠI PHỦ LÝ VÀ SÔNG HỒNG TẠI YÊN LỆNH
Tin phát lúc: 9 giờ 45 phút, ngày 23 tháng 8 năm 2016.

TIN LŨ TRÊN SÔNG ĐÁY TẠI PHỦ LÝ
Tin phát lúc: 15 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 8 năm 2016.

TIN LŨ TRÊN SÔNG ĐÁY TẠI PHỦ LÝ VÀ SÔNG HỒNG TẠI YÊN LỆNH
Tin phát lúc: 9 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8 năm 2016.

TIN LŨ TRÊN SÔNG ĐÁY TẠI PHỦ LÝ VÀ SÔNG HỒNG TẠI YÊN LỆNH
Tin phát lúc: 15 giờ 45 phút.

TIN LŨ TRÊN SÔNG ĐÁY TẠI PHỦ LÝ VÀ SÔNG HỒNG TẠI YÊN LỆNH
Tin phát lúc: 9 giờ 30 phút.

TIN LŨ TRÊN SÔNG ĐÁY TẠI PHỦ LÝ VÀ SÔNG HỒNG TẠI YÊN LỆNH
Tin phát lúc: 15 giờ 00 phút

TIN LŨ TRÊN SÔNG ĐÁY TẠI PHỦ LÝ
Tin phát lúc: 8 giờ 20 phút.

TIN VỀ CƠN BÃO SỐ 3
Phát tin lúc: 21 giờ 45 phút ngày 19 tháng 8 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN
Phát tin lúc: 17 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8 năm 2016

TIN LŨ TRÊN SÔNG ĐÁY TẠI PHỦ LÝ
Tin phát lúc: 15 giờ 30 phút.

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 3)
Phát tin lúc: 15 giờ 15 phút ngày 19 tháng 8 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 19 ngày 20 tháng 8 năm 2016

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 3)
Phát tin lúc: 11 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8 năm 2016.

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 3)
Phát tin lúc: 9 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8 năm 2016

TIN LŨ TRÊN SÔNG ĐÁY TẠI PHỦ LÝ
Tin phát lúc: 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8 năm 2016

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 3)
Phát tin lúc: 5 giờ 45 phút ngày 19 tháng 8 năm 2016.

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 3)
Phát tin lúc: 3 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8 năm 2016.

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 3)
Phát tin lúc: 23 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8 năm 2016.

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 3)
Phát tin lúc: 21 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8 năm 2016.

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 3)
Phát tin lúc: 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8 năm 2016.

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 3)
Phát tin lúc: 15 giờ 20 phút ngày 18 tháng 8 năm 2016

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 3)
Phát tin lúc: 11 giờ 40 phút ngày 18 tháng 8 năm 2016

TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 3)
Phát tin lúc: 9 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8 năm 2016.

TIN CẢNH BÁO LŨ Trên sông Đáy tại Phủ Lý và sông Hồng tại Yên Lệnh
Tin phát lúc: 8 giờ 30 phút, ngày 18/8/2016

TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 3)
Phát tin lúc: 5 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8 năm 2016.

TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 3)
Phát tin lúc: 5 giờ 00 phút ngày 18 tháng 8 năm 2016.

TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 3)
Phát tin lúc: 23 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8 năm 2016.

TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 3)
Phát tin lúc: 21 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8 năm 2016.

TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 3)
Phát tin lúc: 15 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8 năm 2016.

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 9 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 6 giờ 05 phút ngày 17 tháng 8 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ (TRÊN VỊNH BẮC BỘ) VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN KHU VỰC BẮC BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 23 giờ 10 phút ngày 16 tháng 8 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ (TRÊN VỊNH BẮC BỘ) VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN KHU VỰC BẮC BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 21 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ (TRÊN VỊNH BẮC BỘ) VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN KHU VỰC BẮC BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ (TRÊN VỊNH BẮC BỘ) VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN KHU VỰC BẮC BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 15 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8 năm 2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN KHU VỰC BẮC BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 9 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8 năm 2016

Nhận định xu thế thời tiết thủy năm tháng cuối năm 2016
Các quan trắc về nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm xích đạo Thái Bình Dương (NINO3.4) cho thấy bề mặt đại dương đã liên tiếp lạnh đi kể từ cuối năm 2015, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực NINO3.4 giảm nhanh và ở mức -0,2oC tại thời điểm tuần giữa tháng 7/2016. Như vậy với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển nêu trên hiện tượng ENSO đang ở trạng thái trung tính (không El Niño, cũng không La Niña).

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG
Tin phát lúc: 17 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2016

TIN VỀ VÙNG ÁP THẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 15 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8 năm 2016

TIN VỀ VÙNG ÁP THẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG
Phát tin lúc: 9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 8 năm 2016

Tin mưa lớn diện rộng và cảnh báo lũ trên sông Đáy, sông Hồng
Tin mưa lớn diện rộng và cảnh báo lũ trên sông Đáy, sông Hồng

TIN MƯA LỚN TRÊN DIỆN RỘNG
Phát tin lúc: 15 giờ 30 phút ngày 12 tháng 8 năm 2016

TIN MƯA TO TRÊN DIỆN RỘNG
TIN MƯA TO TRÊN DIỆN RỘNG

TIN MƯA LỚN TRÊN DIỆN RỘNG
Do ảnh hưởng của dải Hội tụ nhiệt đới sau có khả năng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nên từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 8 năm 2016 các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, ngày 14 đến 16 có mưa rất to.

TIN MƯA VỪA, MƯA TO TRÊN DIỆN RỘNG
Do ảnh hưởng của dải áp thấp và dải hội tụ nhiệt đới nên từ chiều 10 đến ngày 16/8 các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, sau có mưa vừa, mưa to.

Thỏa thuận Hợp tác Đào tạo giữa Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Sáng ngày 20/7/2016, Viện trưởng Viện KTTVBĐKH đã có buổi họp với Lãnh đạo Trường ĐHTNMT Hà Nội nhằm thắt chặt truyền thống hợp tác giữa hai đơn vị trong đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ.

Bão Mirinae hướng vào đồng bằng Bắc Bộ
Bão Mirinae có xu hướng lệch nhiều về phía tây, dự kiến đi vào đồng bằng Bắc Bộ tối nay, gây mưa lớn với tổng lượng 100-200 mm. Hà Nội có khả năng ngập.

Xuất hiện bão trên Biển Đông, Bắc Bộ sắp có mưa to
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trưa nay (26/7), sau khi đi vào khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 1.

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG
TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

Thị trấn Ba Sao
Đêm 25 ngày 26 tháng 11 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 25 ngày 26 tháng 11 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 25 ngày 26 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 25 ngày 26 tháng 11 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 25 ngày 26 tháng 11 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN TRÊN SÔNG ĐÁY TẠI PHỦ LÝ
Đêm 25 ngày 26 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 24 ngày 25 tháng 11 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 24 ngày 25 tháng 11 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 24 ngày 25 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 24 ngày 25 tháng 11 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 24 ngày 25 tháng 11 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 24 ngày 25 tháng 11 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN TRÊN SÔNG ĐÁY TẠI PHỦ LÝ
Đêm 24 ngày 25 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 23 ngày 24 tháng 11 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 23 ngày 24 tháng 11 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 23 ngày 24 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 23 ngày 24 tháng 11 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 23 ngày 24 tháng 11 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN TRÊN SÔNG ĐÁY TẠI PHỦ LÝ
Đêm 23 ngày 24 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 22 ngày 23 tháng 11 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 22 ngày 23 tháng 11 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 22 ngày 23 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 22 ngày 23 tháng 11 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 22 ngày 23 tháng 11 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN TRÊN SÔNG ĐÁY TẠI PHỦ LÝ
Đêm 22 ngày 23 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 21 ngày 22 tháng 11 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 21 ngày 22 tháng 11 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 21 ngày 22 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 21 ngày 22 tháng 11 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 21 ngày 22 tháng 11 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN TRÊN SÔNG ĐÁY TẠI PHỦ LÝ
Đêm 21 ngày 22 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 18 ngày 19 tháng 11 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 18 ngày 19 tháng 11 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 18 ngày 19 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 18 ngày 19 tháng 11 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 18 ngày 19 tháng 11 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 18 ngày 19 tháng 11 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN Trên sông Đáy tại Phủ Lý
Đêm 18 ngày 19 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 17 ngày 18 tháng 11 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 17 ngày 18 tháng 11 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 17 ngày 18 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 17 ngày 18 tháng 11 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 17 ngày 18 tháng 11 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 17 ngày 18 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 16 ngày 17 tháng 11 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 16 ngày 17 tháng 11 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 16 ngày 17 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 16 ngày 17 tháng 11 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 16 ngày 17 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 15 ngày 16 tháng 11 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 15 ngày 16 tháng 11 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 15 ngày 16 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 15 ngày 16 tháng 11 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 15 ngày 16 tháng 11 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 15 ngày 16 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 14 ngày 15 tháng 11 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 14 ngày 15 tháng 11 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 14 ngày 15 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 14 ngày 15 tháng 11 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 14 ngày 15 tháng 11 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 14 ngày 15 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 11 ngày 12 tháng 11 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 11 ngày 12 tháng 11 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 11 ngày 12 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 11 ngày 12 tháng 11 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 11 ngày 12 tháng 11 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 11 ngày 12 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 10 ngày 11 tháng 11 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 10 ngày 11 tháng 11 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 10 ngày 11 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 10 ngày 11 tháng 11 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 10 ngày 11 tháng 11 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 10 ngày 11 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 09 ngày 10 tháng 11 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 09 ngày 10 tháng 11 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 09 ngày 10 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 09 ngày 10 tháng 11 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 09 ngày 10 tháng 11 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 09 ngày 10 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 08 ngày 09 tháng 11 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 08 ngày 09 tháng 11 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 08 ngày 09 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 08 ngày 09 tháng 11 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 08 ngày 09 tháng 11 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 08 ngày 09 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 07 ngày 08 tháng 11 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 07 ngày 08 tháng 11 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 07 ngày 08 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 07 ngày 08 tháng 11 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 07 ngày 08 tháng 11 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 07 ngày 08 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 04 ngày 05 tháng 11 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 04 ngày 05 tháng 11 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 04 ngày 05 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 04 ngày 05 tháng 11 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 04 ngày 05 tháng 11 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 04 ngày 05 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 03 ngày 04 tháng 11 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 03 ngày 04 tháng 11 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 03 ngày 04 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 03 ngày 04 tháng 11 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 03 ngày 04 tháng 11 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 03 ngày 04 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 02 ngày 03 tháng 11 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 02 ngày 03 tháng 11 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 02 ngày 03 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 02 ngày 03 tháng 11 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 02 ngày 03 tháng 11 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 02 ngày 03 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 01 ngày 02 tháng 11 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 01 ngày 02 tháng 11 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 01 ngày 02 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 01 ngày 02 tháng 11 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 01 ngày 02 tháng 11 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 01 ngày 02 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 31/10 ngày 01 tháng 11 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 31/10 ngày 01 tháng 11 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 31/10 ngày 01 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 31/10 ngày 01 tháng 11 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 31/10 ngày 01 tháng 11 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 31/10 ngày 01 tháng 11 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 28 ngày 29 tháng 10 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 28 ngày 29 tháng 10 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 28 ngày 29 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 28 ngày 29 tháng 10 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 28 ngày 29 tháng 10 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 28 ngày 29 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 27 ngày 28 tháng 10 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 27 ngày 28 tháng 10 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 27 ngày 28 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 27 ngày 28 tháng 10 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 27 ngày 28 tháng 10 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 27 ngày 28 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 26 ngày 27 tháng 10 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 26 ngày 27 tháng 10 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 26 ngày 27 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 26 ngày 27 tháng 10 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 26 ngày 27 tháng 10 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 26 ngày 27 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 25 ngày 26 tháng 10 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 25 ngày 26 tháng 10 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 25 ngày 26 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 25 ngày 26 tháng 10 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 25 ngày 26 tháng 10 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 25 ngày 26 tháng 10 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 25 ngày 26 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 24 ngày 25 tháng 10 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 24 ngày 25 tháng 10 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 24 ngày 25 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 24 ngày 25 tháng 10 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 24 ngày 25 tháng 10 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 24 ngày 25 tháng 10 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 24 ngày 25 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 21 ngày 22 tháng 10 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 21 ngày 22 tháng 10 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 21 ngày 22 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 21 ngày 22 tháng 10 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 21 ngày 22 tháng 10 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 21 ngày 22 tháng 10 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 21 ngày 22 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 20 ngày 21 tháng 10 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 20 ngày 21 tháng 10 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 20 ngày 21 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 20 ngày 21 tháng 10 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 20 ngày 21 tháng 10 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 20 ngày 21 tháng 10 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 20 ngày 21 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 19 ngày 20 tháng 10 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 19 ngày 20 tháng 10 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 19 ngày 20 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 19 ngày 20 tháng 10 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 19 ngày 20 tháng 10 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 19 ngày 20 tháng 10 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 19 ngày 20 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 18 ngày 19 tháng 10 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 18 ngày 19 tháng 10 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 18 ngày 19 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 18 ngày 19 tháng 10 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 18 ngày 19 tháng 10 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 18 ngày 19 tháng 10 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 18 ngày 19 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 17 ngày 18 tháng 10 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 17 ngày 18 tháng 10 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 17 ngày 18 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 17 ngày 18 tháng 10 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 17 ngày 18 tháng 10 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 17 ngày 18 tháng 10 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 17 ngày 18 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 14 ngày 15 tháng 10 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 14 ngày 15 tháng 10 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 14 ngày 15 tháng 10 năm 2016

Thị Trấn Vĩnh Trụ
Đêm 14 ngày 15 tháng 10 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 14 ngày 15 tháng 10 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 14 ngày 15 tháng 10 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 14 ngày 15 tháng 10 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 13 ngày 14 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 13 ngày 14 tháng 10 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 13 ngày 14 tháng 10 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 13 ngày 14 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 13 ngày 14 tháng 10 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 13 ngày 14 tháng 10 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 13 ngày 14 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 12 ngày 13 tháng 10 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 12 ngày 13 tháng 10 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 12 ngày 13 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 12 ngày 13 tháng 10 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 12 ngày 13 tháng 10 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 12 ngày 13 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 11 ngày 12 tháng 10 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 11 ngày 12 tháng 10 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 11 ngày 12 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 11 ngày 12 tháng 10 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 11 ngày 12 tháng 10 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 11 ngày 12 tháng 10 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 11 ngày 12 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 10 ngày 11 tháng 10 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 10 ngày 11 tháng 10 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 10 ngày 11 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 10 ngày 11 tháng 10 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 10 ngày 11 tháng 10 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 10 ngày 11 tháng 10 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN Trên sông Đáy tại Phủ Lý
Đêm 10 ngày 11 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 07 ngày 08 tháng 10 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 07 ngày 08 tháng 10 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 07 ngày 08 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 07 ngày 08 tháng 10 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 07 ngày 08 tháng 10 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 07 ngày 08 tháng 10 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 07 ngày 08 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 05 ngày 06 tháng 10 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 05 ngày 06 tháng 10 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 05 ngày 06 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 05 ngày 06 tháng 10 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 05 ngày 06 tháng 10 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 05 ngày 06 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 04 ngày 05 tháng 10 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 04 ngày 05 tháng 10 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 04 ngày 05 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 04 ngày 05 tháng 10 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 04 ngày 05 tháng 10 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 04 ngày 05 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 03 ngày 04 tháng 10 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 03 ngày 04 tháng 10 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 03 ngày 04 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 03 ngày 04 tháng 10 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 03 ngày 04 tháng 10 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 03 ngày 04 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 30/9 ngày 01/10 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 30/9 ngày 01/10 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 30/9 ngày 01/10 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 30/9 ngày 01/10 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 30/9 ngày 01/10 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 30/9 ngày 01/10 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 30/9 ngày 01 tháng 10 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 29 ngày 30 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 29 ngày 30 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 29 ngày 30 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 29 ngày 30 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 29 ngày 30 tháng 9 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 29 ngày 30 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 28 ngày 29 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 28 ngày 29 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 28 ngày 29 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 28 ngày 29 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 28 ngày 29 tháng 9 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 28 ngày 29 tháng 9 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 28 ngày 29 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 27 ngày 28 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 27 ngày 28 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 27 ngày 28 tháng 9 năm 2016

Huyện Lý Nhân
Đêm 27 ngày 28 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 27 ngày 28 tháng 9 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 27 ngày 28 tháng 9 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 27 ngày 28 tháng 9 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 26 ngày 27 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 26 ngày 27 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 26 ngày 27 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 26 ngày 27 tháng 9 năm 2016

Huyện Lý Nhân
Đêm 26 ngày 27 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 26 ngày 27 tháng 9 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 26 ngày 27 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 23 ngày 24 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 23 ngày 24 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 23 ngày 24 tháng 9 năm 2016

Huyện Lý Nhân
Đêm 23 ngày 24 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 23 ngày 24 tháng 9 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 23 ngày 24 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 22 ngày 23 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 22 ngày 23 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 22 ngày 23 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 22 ngày 23 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 22 ngày 23 tháng 9 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 22 ngày 23 tháng 9 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 22 ngày 23 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 21 ngày 22 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 21 ngày 22 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 21 ngày 22 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 21 ngày 22 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 21 ngày 22 tháng 9 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 21 ngày 22 tháng 9 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 21 ngày 22 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 20 ngày 21 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 20 ngày 21 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 20 ngày 21 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 20 ngày 21 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 20 ngày 21 tháng 9 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 20 ngày 21 tháng 9 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 20 ngày 21 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 19 ngày 20 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 19 ngày 20 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 19 ngày 20 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 19 ngày 20 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 19 ngày 20 tháng 9 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 19 ngày 20 tháng 9 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 19 ngày 20 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 16 ngày 17 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 16 ngày 17 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 16 ngày 17 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 16 ngày 17 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 16 ngày 17 tháng 9 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 16 ngày 17 tháng 9 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 16 ngày 17 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 15 ngày 16 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 15 ngày 16 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 15 ngày 16 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 15 ngày 16 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 15 ngày 16 tháng 9 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 15 ngày 16 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 14 ngày 15 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 14 ngày 15 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 14 ngày 15 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 14 ngày 15 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 14 ngày 15 tháng 9 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 14 ngày 15 tháng 9 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 14 ngày 15 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 13 ngày 14 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 13 ngày 14 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 13 ngày 14 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 13 ngày 14 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 13 ngày 14 tháng 9 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 13 ngày 14 tháng 9 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 13 ngày 14 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 12 ngày 13 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 12 ngày 13 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 12 ngày 13 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 12 ngày 13 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 12 ngày 13 tháng 9 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 12 ngày 13 tháng 9 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 12 ngày 13 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 09 ngày 10 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 09 ngày 10 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 09 ngày 10 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 09 ngày 10 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 09 ngày 10 tháng 9 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 09 ngày 10 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 08 ngày 09 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 08 ngày 09 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 08 ngày 09 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 08 ngày 09 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 08 ngày 09 tháng 9 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 08 ngày 09 tháng 9 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 08 ngày 09 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 07 ngày 08 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 07 ngày 08 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 07 ngày 08 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 07 ngày 08 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 07 ngày 08 tháng 9 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 07 ngày 08 tháng 9 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 07 ngày 08 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 06 ngày 07 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 06 ngày 07 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 06 ngày 07 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 06 ngày 07 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 06 ngày 07 tháng 9 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 06 ngày 07 tháng 9 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 06 ngày 07 tháng 9 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 05 ngày 06 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 05 ngày 06 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 05 ngày 06 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 05 ngày 06 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 05 ngày 06 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 05 ngày 06 tháng 9 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 05 ngày 06 tháng 9 năm 2016

Huyện Kim Bảng
Đêm 02 ngày 03 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 02 ngày 03 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 02 ngày 03 tháng 9 năm 2016

Huyện Lý Nhân
Đêm 02 ngày 03 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 02 ngày 03 tháng 9 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 02 ngày 03 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 01 ngày 02 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 01 ngày 02 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 01 ngày 02 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 01 ngày 02 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 01 ngày 02 tháng 9 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 01 ngày 02 tháng 9 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 01 ngày 02 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 31 tháng 8 ngày 01 tháng 9 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 31 tháng 8 ngày 01 tháng 9 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 31 tháng 8 ngày 01 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 31 tháng 8 ngày 01 tháng 9 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 31 tháng 8 ngày 01 tháng 9 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 31 tháng 8 ngày 01 tháng 9 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 31 tháng 8 ngày 01 tháng 9 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 30 ngày 31 tháng 8 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 30 ngày 31 tháng 8 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 30 ngày 31 tháng 8 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 30 ngày 31 tháng 8 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 30 ngày 31 tháng 8 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 30 ngày 31 tháng 8 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 30 ngày 31 tháng 8 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 29 ngày 30 tháng 8 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 29 ngày 30 tháng 8 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 29 ngày 30 tháng 8 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 29 ngày 30 tháng 8 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 29 ngày 30 tháng 8 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 29 ngày 30 tháng 8 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 26 ngày 27 tháng 8 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 26 ngày 27 tháng 8 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 26 ngày 27 tháng 8 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 26 ngày 27 tháng 8 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 26 ngày 27 tháng 8 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 26 ngày 27 tháng 8 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 26 ngày 27 tháng 8 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 25 ngày 26 tháng 8 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 25 ngày 26 tháng 8 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 25 ngày 26 tháng 8 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 25 ngày 26 tháng 8 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 25 ngày 26 tháng 8 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 25 ngày 26 tháng 8 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 25 ngày 26 tháng 8 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 24 ngày 25 tháng 8 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 24 ngày 25 tháng 8 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 24 ngày 25 tháng 8 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 24 ngày 25 tháng 8 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 24 ngày 25 tháng 8 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 24 ngày 25 tháng 8 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 24 ngày 25 tháng 8 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 23 ngày 24 tháng 8 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 23 ngày 24 tháng 8 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 23 ngày 24 tháng 8 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 23 ngày 24 tháng 8 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 23 ngày 24 tháng 8 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 23 ngày 24 tháng 8 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 23 ngày 24 tháng 8 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 22 ngày 23 tháng 8 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 22 ngày 23 tháng 8 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 22 ngày 23 tháng 8 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 22 ngày 23 tháng 8 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 22 ngày 23 tháng 8 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 22 ngày 23 tháng 8 năm 2016

Thị trấn Ba Sao
Đêm 19 ngày 20 tháng 8 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 19 ngày 20 tháng 8 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 19 ngày 20 tháng 8 năm 2016

Thị trấn Vĩnh Trụ
Đêm 19 ngày 20 tháng 8 năm 2016

Thị trấn Hòa Mạc
Đêm 19 ngày 20 tháng 8 năm 2016

Thị trấn Đồng Văn
Đêm 19 ngày 20 tháng 8 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 19 ngày 20 tháng 8 năm 2016

Nâng chất lượng dự báo mưa lớn
Để có những dự báo chính xác về lượng mưa, đặc biệt, khả năng xảy ra mưa lớn, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia đã nghiên cứu thành công đề tài “Xây dựng hệ thống xác định khách quan các hình thể gây mưa lớn điển hình cho khu vực Việt Nam”.

Huyện Bình Lục
Đêm 18 ngày 19 tháng 8 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 18 ngày 19 tháng 8 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 18 ngày 19 tháng 8 năm 2016

Huyện Kim Bảng
Đêm 18 ngày 19 tháng 8 năm 2016

Huyện Lý Nhân
Đêm 18 ngày 19 tháng 8 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 18 ngày 19 tháng 8 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 18 ngày 19 tháng 8 năm 2016

Thành phố Phủ Lý
Đêm 17 ngày 18 tháng 8 năm 2016

Huyện Lý Nhân
Đêm 17 ngày 18 tháng 8 năm 2016

Huyện Kim Bảng
Đêm 17 ngày 18 tháng 8 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 17 ngày 18 tháng 8 năm 2016

Huyện Duy Tiên
Đêm 17 ngày 18 tháng 8 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 17 ngày 18 tháng 8 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 17 ngày 18 tháng 8 năm 2016

TT. Vĩnh Trụ
Đêm 16 ngày 17 tháng 8 năm 2016

TT. Ba Sao
Đêm 16 ngày 17 tháng 8 năm 2016

Huyện Thanh Liêm
Đêm 16 ngày 17 tháng 8 năm 2016

TT. Hòa Mạc
Đêm 16 ngày 17 tháng 8 năm 2016

Huyện Bình Lục
Đêm 16 ngày 17 tháng 8 năm 2016

TP. Phủ Lý
Đêm 16 ngày 17 tháng 8 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 16 ngày 17 tháng 8 năm 2016

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
Đêm 15 ngày 16 tháng 8 năm 2016

Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 8
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 8

Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 8
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 8

Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 8
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 8

Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 8
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 8

Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 8 năm 2016
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 8 năm 2016

Đêm 11 ngày 12 tháng 8 năm 2016
Đêm 11 ngày 12 tháng 8 năm 2016

Dự báo Thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 8 năm 2016
Dự báo Thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 8 năm 2016

Dự báo Thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 8 năm 2016
Dự báo Thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 8 năm 2016

TIN BÃO TRÊN ĐẤT LIỀN (CƠN BÃO SỐ 1)
Do ảnh hưởng của bão số 1, ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình đã có gió mạnh cấp 8-9, vùng ven biển cấp 10, gió giật mạnh cấp 10-13; các nơi khác ở ven biển và đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10; ở Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6-7. Trong 6-12 giờ vừa qua, ở các tỉnh ven biển Đông Bắc và Đồng Bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-100mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Nam Định 126mm, Ninh Bình 173mm, Thái Bình 186mm.

 
Chuyên trang Khí tượng Thủy văn do phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam thiết kế và xây dựng